- Vi har sett en sterk økning av cyberoperasjoner i november og desember. Fra før vet vi at trusselaktørene utnytter fridager med lavere beredskap, og faren for angrep mot norske virksomheter i julen er derfor stor. Norske virksomheter må ta denne trusselen på største alvor, sier Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I slutten av november advarte også amerikanske FBI om at høytiden vi nå står foran er en periode der det forventes at det blir gjennomført flere digitale angrep, blant annet i form av utpressing og sabotasje. Dette gjelder også i Norge.

- De som står bak vil utnytte enhver mulighet til å ramme norske virksomheter, og julen er ikke noe unntak. Selv om de fleste kan senke skuldrene og slappe av i julen, er det viktig at vi også har beredskap mot for eksempel digital utpressing gjennom høytiden, sier Nystrøm.

Selv om hverken amerikanske eller norske sikkerhetsmyndigheter har identifisert spesifikke trusler knyttet til julen, viser erfaringer fra de siste årene at kriminelle og fremmede stater som vil oss vondt utnytter lavere bemanning og beredskap for å få tilgang til datasystemer. Førjulstiden er dermed en god anledning til å gå gjennom rutiner både for hvordan angrep oppdages og hvordan de bør håndteres.

- Etter et år som har vært slitsomt for mange, er det selvfølgelig viktig at vi bruker anledningen til å lade batteriene. Samtidig må vi ha beredskap på både teknisk nivå og i ledelsen for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå. Ledere må spørre seg selv om hvor lenge de klarer seg uten datasystemene sine, sier Nystrøm.

NSMs tre konkrete råd for digital beredskap gjennom julen:

  • Sjekk at kriseplanene dine holder mål og finn ut hvilke ansatte som kan være tilgjengelige gjennom julen hvis du må kalle inn personell. Du trenger både ansatte med teknisk kompetanse, kommunikasjonsmedarbeidere, og ledelse i tilfelle en digital krise.
  • Gå gjennom grunnleggende sikkerhetstiltak i virksomheten, og dobbeltsjekk at totrinnsbekreftelse og sterke passord er på plass. Se NSMs nettsider for detaljer.
  • Minn ansatte om at julen er høysesong for forsøk på digital utpressing, phishing og andre dataangrep.

NSM har utviklet en rekke tiltak for å forhindre digital utpressing, også kjent som løsepengevirus. Rådene finnes på nsm.no/digitalutpressing.