- NSMs senter for anvendt kryptologi kan være med på å styrke beredskapen i Norge, både militært og sivilt, så Norges suverenitet, integritet og demokratiske styresett bevares også i fremtiden, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm i anledningen åpningen.

Kvantedatamaskiner

Om få år kan kvantedatamaskiner knekke dagens kryptering – selve fundamentet for å beskytte informasjon og kommunikasjon på nett. Det innebærer også at kryptert informasjon innsamlet av fremmede etterretningstjenester opp gjennom årene står i fare for å bli kompromittert. Eksisterende kryptering beskytter alt fra Forsvarets systemer, banktransaksjoner og mobilkommunikasjon.

- Bruk av kryptoteknologi er avgjørende for å beskytte informasjon om enkeltindivider og næringslivet, og informasjon som har betydning for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. Du bruker kryptotjenester hver dag uten å tenke over det. Mobiltjenester, Bank-ID, Altinn og en rekke andre systemer bruker kryptologi for å fungere trygt, forklarer Nystrøm.

Sterk norsk posisjon

For å befeste Norges posisjon innen kryptologi etableres nå et nasjonalt senter for kryptologi i NSM. Senteret skal samle fagpersoner fra myndigheter, akademia og industri for å utvikle og ta i bruk sikkerhetsløsninger som ligger i forkant av teknologiutviklingen. 

Senteret skal bidra til at Norge opprettholder og videreutvikler nasjonal kryptokompetanse, og gjøre landet bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer innen kryptologi. NSMs oppgraderte høyteknologiske kryptolaboratorium er en sentral del av senteret.

- Norsk kryptologi brukes i dag i stor grad i NATO. Norge har spilt en vesentlig rolle i utviklingen av faget siden den andre verdenskrig, og det skal vi fortsette med, sier Nystrøm.