– Gode ledere har alltid vært viktig, men er spesielt viktig med tanke på den situasjonen Norge og Europa står i nå, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm og fortsetter:

– I en kaotisk og skjerpet sikkerhetssituasjon er nettopp lederne de som skal vise vei, legge til rette for gode løsninger og få med seg de ansatte på laget. Jeg er sikker på at disse fire vil gjøre akkurat det.

Tom Kolstad er avdelingsdirektør for kapabiliteter og operasjoner i NSM. Tom har et overordnet ansvar på tvers av avdelinger og sentre, og et fokus på å speile et sammensatt trusselbilde med effektive og helhetlige tiltak. Tom har mer enn tjue års erfaring med utvikling av kapabiliteter og operasjoner fra Forsvaret. Han har også omfattende erfaring med internasjonalt samarbeid og støtte til lov- og regelverksutvikling. Han har et hjerte for både mennesket og teknologi, har hatt en rekke lederstillinger og en internasjonal utdannelse innen ledelse og administrasjon.

Erik Haugland har sin utdannelse fra Politihøgskolen og har mer enn tjue års erfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Han har bred fag- og ledererfaring innen kontraetterretning, kontraterror og beredskap. Haugland har også ulik ledererfaring fra Forsvaret.

Åshild Egerdal er avdelingsdirektør for HR, drift og fellestjenester i NSM. Hun har tidligere vært administrasjonssjef i LO-forbundet Industri Energi og lang ledererfaring innenfor områder som endringsledelse, virksomhetsstyring og utvikling av effektive og gode tjenester, blant annet fra Digitaliseringsdirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skattedirektoratet.

Henry Lindbak er avdelingsdirektør for styring og utvikling i NSM, og har utdanning fra Forsvaret, der han også ble sentral i etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon. Her ble han senere stabsjef før han i 2018 begynte i Forsvarsstaben med ansvaret å lede oppbyggingen og etableringen av programmet for modernisering og effektivisering i sektoren.