Håndboken er avgrenset til å omfatte fremgangsmåte for vurdering av konfidensialitetsbehov, og omhandler ikke tilgjengelighet- og integritetbehov. Håndboken dekker derfor kun verdivurderinger som gjøres for å vurdere om informasjonen skal sikkerhetsgraderes. Fremgangsmåten dekker ikke vurderinger om informasjonen er skjermingsverdig ugradert. Formål

Formålet med denne håndboken er å hjelpe den som verdivurderer:

  • vurdere hvorvidt uvedkommendes tilgang til informasjonen kan forventes å forårsake skade på nasjonale sikkerhetsinteresser, gjennom å
  • identifisere og beskrive skadefølger, for å kunne  
  • konkludere om informasjon må beskyttes i henhold til kravene i sikkerhetsloven av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.

Du finner den nye håndboken her.