Vi gleder oss til igjen å invitere til en fysisk konferanse over to dager. De siste to årene har konferansen vært heldigital. 

Sikkerhetskonferansen er NSMs årlige konferanse for å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot sabotasje, spionasje, terror og sammensatte trusler. Todagers konferansen byr på en rekke foredrag og samtaler om nye sikkerhetsutfordringer, praktisk beredskap og innovative løsninger. Dette er den største møteplassen for alle som har interesse for eller jobber med forebyggende sikkerhet i Norge.

Krig, klimaendringer og krisestemning var stikkord som preget 2022. I 2023 tar vi nye grep for å håndtere sikkerhetsutfordringene Norge står overfor. Samarbeid på tvers av samfunnet står sentralt. Ukraina-krigen får naturligvis mye oppmerksomhet, men det kan ikke ta alt fokus. Det er nødvendig å følge med på flere flater. Sikkerhetskonferansen 2023 gir innblikk i sikkerhetsutfordringer som Norge og norske virksomheter står overfor fremover.