Mer enn 200 organisasjoner fra 29 europeiske land er med i øvelsen, og tester evnen til å håndtere dataangrep over en dag. Øvelsen er organisert av EUs organ for informasjonssikkerhet, ENISA. I løpet av øvelsen blir det behov for å håndtere mer enn 2000 sikkerhetshendelser, inkludert tjenestenektangrep, dataangrep, sabotasje av nettsider, og angrep på kritisk infrastruktur som energi og telekom.

Tre faser

Øvelsen «CyberEurope2014» går over tre faser. I vår ble det trent på tekniske analyse. NSM NorCERT analyserte blant annet avansert skadevare på både Windows-, SCADA- og mobilplattformer. I dag er det operativ håndtering som står i fokus. Våren 2015 vil øvelsen være rettet mot strategisk nivå.

- I hovedsak er det NSMs operasjonssenter som deltar i øvelsen. Men vi vil også delta med teknisk analyse ved behov. Her vil det i så fall være snakk om analyse av avansert skadevare, sier seksjonssjef Arne Asplem i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Koordinering og informasjonsdeling

- Hva betyr øvelsen for NSM?
- Dette er en god mulighet til å teste håndteringen av større dataangrep mot Europa, hvor koordinering og informasjonsdeling vil stå helt sentralt, sier Asplem.

Se også pressemelding fra ENISA