Arendalsuka ble avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien, men i år blir igjen arrangementet avholdt fysisk, men kanskje i en mindre skala enn tidligere år. I år har NSM fokus på åpenhet, hemmelighold og ny teknologi.

Åpenhet, hemmelighold og ny teknologi. Hva må gjøres?

09:00: Hvordan skal vi balansere pressens behov for åpenhet mot myndighetenes behov for å holde noe informasjon hemmelig? Etter avsløringer i Aftenposten om norsk våpeneksport, basert på sikkerhetsgradert informasjon, har problemstillingen blitt aktualisert og debattert. 

Deltakere: 

  • Direktør NSM, Sofie Nystrøm
  • Sjef Forsvarsstaben, Viseadmiral Elisabeth Natvig
  • Nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen
  • Leder av Norsk PENs varslerutvalg, Rune Ottosen
  • Debattleder: Siri Lill Mannes

10:00: Hvilke digitale farer truer norske virksomheter og samfunnsliv? Hva kan offentlige og private virksomheter og enkeltpersoner gjøre for å møte disse utfordringene?
Debatten innledes av NSMs sjefshacker Jørgen Botnan og Siri Lill Mannes. 

Øvrige deltakere:

  • Leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM, Bente Hoff
  • Direktør NTNU CCIS, og instituttleder Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Nils Kalstad
  • Journalist i NRK Beta, Ståle Grut
  • Adm. direktør Sykehuspartner, Gro Jære

Debattleder: Siri Lill Mannes


I tillegg deltar NSM-ansatte på følgende arrangementer:

Hvordan kan næringslivet møte cybertrusler? Hvordan kan Norge utdanne nok cyberspesialialister?

Visolit Norway, Noroff School of Technology
Tirsdag 17/8 2021 13:15 - 14:00

Digital sikkerhet 2021: Valgene vi tar

Telenor Norge
Onsdag 18/8 2021 09:00 - 10:00

Norske bedrifter holder døra åpent for hackere. Trenger vi et digitalt heimevern?

Atea Norge AS
Onsdag 18/8 2021 13:00 - 14:00

Kan ny teknologi styrke et bærekraftig demokrati?

NCE Media/Media City Bergen
Onsdag 18/8 2021 14:30 - 15:30

Ghost in the Machine: Hvem lytter på hemmelighetene våre i datanettverkene?

Simula Research Laboratory AS
Onsdag 18/8 2021 16:30 - 17:30