- 2020 var ikkje noko godt år for planleggjarar. Men det var eit godt år for dei som evna å improvisere med kvalitet. At vi sette ein såpass tydeleg agenda med mange konkrete råd i perioden mars til juni, og vidare gjennom året, viser at NSM har klart nettopp det – å improvisere med kvalitet. Vi har vist at vi kan handtere vesentlege endringar i samfunnet
rundt oss, skriv direktør Kjetil Nilsen i innleiinga til NSMs årsrapport.

Les heile årsrapporten her. (PDF, 2MB)