Nå er en av dem oppdatert for å være bedre tilpasset den nye teknologiske hverdagen. Samtidig publiserer Nasjonal sikkerhetsmyndighet en oversikt over hvor det er forbudt å benytte såkalte «luftbårne sensorsystemer.»

Den nye forskriften ble vedtatt i statsråd 22. juni 2018, trer i kraft 1. september, og regulerer opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte områder og skjermingsverdige objekter innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer. Les hele forskriften her.

I forskriften står det også at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal publisere en oversikt over områder der det er forbudt å bruke luftbårne sensorsystemer, deriblant foto og film. Denne oversikten er nå publisert og finnes på NSMs nettsider.

- I Norge finnes det en rekke militære og andre områder som krever beskyttelse mot overvåkning og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet. Dersom sensitiv informasjon om aktivitet, sikringssystemer eller andre detaljer knyttet til slike anlegg og installasjoner blir allment kjent, vil det svekke Norges forsvarsevne, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Oversikten over forbudsområdene har tidligere ikke vært offentlig tilgjengelig, noe som har vært utfordrende, blant annet for de som skal filme fra luften.

Endringen medfører at søknadsplikten for fotografering og filming fra luften, utenfor de publiserte forbudsområdene, bortfaller. For andre sensorer vil det være krav om varsling før bruk, og det legges til rette for en elektronisk varslingsløsning på internett. 

Den nye forskriften er bare en av mange lover og regler du må forholde deg til hvis du skal filme eller innhente annen informasjon fra luften. Se også informasjon fra Luftfartstilsynet og Datatilsynet

For mer informasjon, kontakt: luft@nsm.stat.no