Nå slipper du å søke om tillatelse fra NSM – så lenge dronen er innen synsrekkevidde, og den ikke er i nærheten av et område med fotoforbud.

Dette er en gammel nyhet. Regelverket for luftbårne sensorsystemer ble oppdatert i 2018. Mer informasjon om dette finner du her: sett inn lenke

Salget av fjernstyrte helikoptre og droner med kamera har eksplodert de siste årene. Inntil 2. april måtte alle ha tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet for å gjøre opptak fra luften, med unntak av passasjerer på rutefly. Nasjonal sikkerhetsmyndighet lemper nå på kravene for når man må søke om å gjøre opptak fra slike ubemannede plattformer.

Ny prøveordning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har besluttet at det som en prøveordning fra 2. april og ut året ikke lenger er nødvendig å søke om tillatelse for fotografering og filming fra luften så lenge dronen er innen synsrekkevidde og man flyr utenfor restriksjonsområder. Et restriksjonsområde er militære områder med fotoforbud. Også sivile områder kan være merket med forbud mot foto.

- De aller fleste droner blir fløyet av vanlige folk, og denne aktiviteten utgjør ingen risiko for det Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal bidra til å beskytte. Denne nye løsningen skal bidra til at regelverket ikke er til unødig hinder for folk flest, samtidig som vi ivaretar behovet for nasjonal sikkerhet, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Fortsatt forbud

Det vil fortsatt være forbudt å fotografere og filme restriksjonsområder fra luften. Brudd kan medføre straffeansvar. Ved tvil skal opptak unngås, og publikum kan eventuelt kontakte Nasjonal sikkerhetsmyndighet for veiledning.

Det må også fortsatt søkes om tillatelse for andre typer opptak med luftbårne sensorsystemer, f. eks. kartlegging med fly og bruk av andre sensorer enn foto. 

Andre hensyn

Vi gjør oppmerksom på at det i mange tilfeller er et krav om operative flytillatelser fra Luftfartstilsynet, og oppfordrer til å ta kontakt med Luftfartstilsynet for veiledning

Når det gjelder privat bruk, finnes det også bestemmelser utenfor NSMs ansvarsområde. Blant annet i åndsverkloven, som regulerer midlertidig publisering, men ikke selve opptaket, og i straffeloven, som går på krenkelse av privatlivets fred.

For spørsmål fra media, kontakt NSMs pressetelefon: 99 20 82 62

For andre spørsmål, send epost til [email protected]