Anbefalingene er relevante for offentlige og private virksomheter som vurderer å tjenesteutsette basisdrift, applikasjonsdrift eller  applikasjonsforvaltning til en ekstern tjenesteleverandør.