Offentlige myndigheter ved PST, NSM, Økokrim og Kripos har gjennom flere år, i ulike trusselvurderinger og rapporter, pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter.

Innsidere er personer med autorisert adgang til en bedrift, som misbruker kunnskap og tilgang, til å utføre handlinger som påfører virksomheten skade eller tap. Veilederen gir tydelige råd for at private og offentlige virksomheter skal kunne foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold samt ved innleie av ulike tjenester.

Tall fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (Krisino) 2015 viser at 28 prosent av offentlige og private virksomheter rapporterer at de har avdekket utro tjenere blant egne ansatte. Videre viser undersøkelse av kun 38 prosent av disse anmelder forholdet. Undersøkelsen viste videre at en lav andel virksomheter gjennomfører en tilstrekkelig bakgrunnssjekk før ansettelse. 

Aktuelle myndigheter har sammen med NSM, utarbeidet denne veilederen som vil gi en økt bevissthet rundt innsidertrusselen og risikoen man løper uten å gjennomføre en tilstrekkelig bakgrunnssjekk før en eventuell ansettelse. Det er viktig å huske at dette er overordnede råd – og hver enkelt virksomhet må derfor i tillegg lage egne rutiner og prosedyrer tilpasset deres egen organisasjon.

Innholdet i denne artikkelen er fra 2017, men lenken til rapporten ble oppdatert i 2023