Den nasjonale strategien for digital sikkerhet og den nasjonale strategien for digital sikkerhetskompetanse ble lagt frem på en lanseringskonferanse av statsminister Erna Solberg (H), samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Digital sikkerhet er en prioritet for regjeringen, men det er likevel en oppgave som samfunnet må løse i fellesskap. Små sårbarheter ett sted kan få store konsekvenser for mange. Vi er avhengig av et samspill mellom virksomheter og myndigheter for å kartlegge behov og finne de beste løsningene. Et slikt samspill har ligget til grunn for denne strategien og vil være sentralt i oppfølgingen, sier statsminister Erna Solberg.

NSM har bidratt med flere ressurser i arbeidet med strategien.