Kurset gir en grunnleggende forståelse av livsløpet til sikkerhetsgradert informasjon; fra den tilvirkes, vurderes og sikkerhetsgraderes, via behandling, oppbevaring og forsendelse, til destruksjon av dokumenter og lagringsmedier med sikkerhetsgradert informasjon. Kurset omhandler også formålet ved hemmelighold og sikkerhetslovens bestemmelser om hemmelighold og verdivurdering.

Kursets målgruppe er alle personer i virksomheter som tilvirker eller behandler sikkerhetsgradert informasjon.

Les mer om kurset, og meld deg på her.