- Dette er et skritt i riktig retning, sier Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

Det nye selskapet, KraftCERT AS, er etablert av Statnett, Statkraft og Hafslund Nett. Selskapet skal bistå medlemmer innenfor kraftbransjen i Norge med håndtering og forebygging av angrep på selskapenes IKT-systemer. Sommerens dataangrep hvor NSM varslet flere hundre selskaper i norsk olje- og energisektor om et målrettet epostangrep viser det potensielle omfanget av dataangrep, sier konserndirektør for IKT i Statnett, Peer Østli i en pressemelding.

- Vi ønsker etableringen av KraftCERT velkommen, og ser det som et skritt i riktig retning av en bedret nasjonal evne til deteksjon og hendelseshåndtering, sier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i NSM.

NSM NorCERT har samarbeidet tett med prosjektgruppen som har jobbet med etableringen av KraftCERT.

- I dette arbeidet har vi begynt å gå opp modellen for blant annet deling av data mellom NSM NorCERT og KraftCERT. Vi har også sammen med prosjektgruppen i kraftsektoren begynt det konkrete arbeidet med hvordan data fra NSM kan korreleres med dataene fra KraftCERT for å styrke deteksjonsevnen i kraftsektoren, sier Pretorius.