(Innlegget under stod på trykk i Finansavisen tirsdag 27. mai).

Konsernsjef Terje Mjøs i Evry skriver i Finansavisen 19. mai om kampen mot nettkriminaliteten. Han viser til både rapporter fra oss i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, stigningen i sikkerhetshendelser på nett, og egne tall på mer enn en dobling av alvorlige angrep hvor målet er å sette nett-tjenester ut av spill. IT-sektoren har en nøkkelrolle i å redusere sårbarhetene i samfunnet, og må jobbe tettere sammen med andre sektorer og offentlige myndigheter for å ruste oss til å håndtere flere og mer avanserte angrep, skriver Mjøs.

Et godt offentlig-privat samarbeid

Evry er den største driftsleverandøren av IT-tjenester i Norge. Vi i Nasjonal sikkerhetsmyndighet setter stor pris på at en så stor og viktig aktør retter oppmerksomhet mot et så viktig område. IT-sektoren har en udiskutabel rolle i å redusere sårbarhetene i samfunnet. Det er stort sett private selskaper som forvalter og understøtter den viktigste infrastrukturen i landet. Svært få i det offentlige drifter sine egne løsninger. Nøkkelen til å bygge et robust samfunn er et godt offentlig-privat samarbeid.

Kampen mot uønskede hendelser på nett handler om to ting. Det handler om å unngå uønskede hendelser. Mye av det vi jobber med handler om hva norske virksomheter bør gjøre før krisen inntreffer, og nettopp redusere sårbarheter. Opp mot 90 prosent av alle kjente dataangrep kan for eksempel unngås ved å gjøre enkle innstillinger på systemene som brukes.

Uønskede hendelser

Det handler også om å håndtere uønskede hendelser. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. Oppbyggingen av sektorvise responsmiljøer som nå foregår er et godt eksempel på et tett offentlig-privat samarbeid.

Vi jobber nå hardt med å styrke samarbeidet med private aktører. Blant tiltakene er felles øvingsplaner for nasjonal cybersikkerhet innen utgangen av 2014, felles veiledninger for IT-sikkerhet, og videreutvikling av kunnskaps- og kompetansearenaer for deling av informasjon.

Vi opplever at flere private virksomheter åpner dørene for samtaler om sikkerhet, og inviterer til samhandling. For å lykkes, må det offentlige og det private spille sammen. Her er det et stort potensiale. Bevisstgjøring om IT-sikkerhet fra store leverandører som Evry er et viktig signal.

Kjetil Nilsen, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)