Microsoft har fortløpende oppdatert sin blogg med verktøy og annen informasjon som kan hjelpe virksomheter med å lukke sårbarhetene. NCSC har også publisert en rekke råd, ressurser og anbefalinger knyttet til disse sårbarhetene.

- Vi ser at de fleste virksomheter har installert de nødvendige oppdateringene og gjort undersøkelser på om sårbarhetene er utnyttet. Det er fortsatt rundt 20 prosent av servere som ikke er oppdatert, men dette er ikke hos virksomheter som har kritiske samfunnsfunksjoner, sier Bente Hoff i NCSC. 

Les mer om sårbarhetene i Microsoft Exchange.