Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en forenklet veileder som gir råd for å beskytte seg mot terror og andre alvorlige hendelser som kan true liv og helse. Veilederen ble sist revidert i 2015, men rådene er fortsatt aktuelle hvis en terrorsituasjon skulle oppstå.

Rådene i veilederen er rettet mot ulike grupper som kan være utsatt, og som ikke nødvendigvis har kunnskap om sikkerhets- og beredskapsarbeid. Dette kan være mennesker som oppholder seg i tros- og livssynssamfunn, i minoritetsmiljøer og  på offentlige steder der mange personer er samlet samtidig.

Veilederen finnes også på engelsk.

Veiledningene kan lastes ned herfra:

Råd mot terrorhandlinger (PDF, 2MB)

Staying safe from terrorism (PDF, 2MB)