- Utvalgets rapport understreker at dette er en alvorlig sak, sier NSMs direktør Lars Christian Aamodt.

- Vi skal gjenopprette orden i NSM, og vi skal ivareta NSMs viktige samfunnsoppdrag. 

Aamodt har fått oppgaven med å følge opp utvalgets rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. 

- NSM har sammen med våre tillitsvalgte allerede satt i gang en rekke tiltak for å gjenopprette forsvarlig forvaltning som grunnmur for vårt samfunnsoppdrag, understreker Aamodt.

- Vi skal nå sette oss inn i utvalgets anbefalinger og tiltak, og jeg skal gjøre mitt for å iverksette dem, og vurdere om eventuelt ytterligere tiltak er nødvendig.