– Virksomheter og leverandører av tjenester og produkter må sørge for at brukerne får færre muligheter til å gjøre feil, sier Bente Hoff i NSM. 

Rapporten skal øke folks bevissthet og motivere for bedre IKT-sikkerhet i alle virksomheter og behandler spesielt risikobildet som følger i kjølvannet av digitaliseringen som pågår i det norske samfunnet. Rapporten er særlig aktuell for ledere og sikkerhetsansvarlige.

– Digitalisering og IKT er en suksessfaktor for videreutvikling av det norske samfunnet, samtidig som det gjøres feil som fører til at den digitale risikoen øker, sier Bente Hoff. I rapporten trekker NSM fram noen tiltak som vil bidra til et sikkert digitalt Norge:

  • Kompetanse om IKT og IKT-sikkerhet må prioriteres i alle virksomheter.
  • Ledelsen må prioritere sikkerhet og sørge for at risikovurderinger gjennomføres etter anerkjente rammeverk, som NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.
  • Hvis man skal sette ut tjenester til andre (outsourcing) må sikkerhet må være en naturlig del så lenge tjenesten er satt ut av virksomheten.
  • Virksomhetene må rydde opp i IKT-systemene de bruker, og sørge for at de er moderne og oppdaterte.
  • En virksomhets IKT-miljø må være tilpasset og profesjonelt for å levere nødvendige tjenester.
  • IKT-sikkerhet må gjøres systematisk på alle nivåer i virksomheten.
  • Virksomheter må få på plass god IKT-arkitektur og automatisere sikkerhetsarbeidet.
  • Sluttbrukere må tilbys løsninger som fjerner eller reduserer risiko for brukerfeil.