1. januar trådte den nye sikkerhetsloven i kraft. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet, og erstatter den gamle sikkerhetsloven fra 1998. Den gamle ble laget da nordmenn flest betalte med kontanter. Den nye skal håndtere digitale trusler.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forvalter regelverket på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

De neste ukene vil representanter fra NSM holde korte foredrag i fire utvalgte byer for å orientere om bakgrunnen for loven, og hva det betyr for virksomheter i offentlig og privat sektor. Møtene er gratis og det serveres kaffe og te. Det er satt av tre timer til hvert møte. 

13 mai Stavanger (Thon Hotel Maritim) kl 1200-1500 (Seminaret er fulltegnet)

14 mai Bergen (Thon Hotel Rosenkrantz) kl 1200-1500 (Seminaret er fulltegnet)

15 mai Trondheim (Thon Hotel Prinsen) kl 1200-1500 (Seminaret er fulltegnet)

23 mai Tromsø (Thon Hotel Polar) kl 1200-1500 (Få ledige plasser)

5. juni Oslo (Oslo Militære Samfund) kl. 1200-1500 (En ledig plass!)

Lenken leder til påmelding hos ekstern leverandør. Deltakerlister distribueres ikke. 

For spørsmål eller henvendelser om kommende seminarer og kurs i sikkerhetsloven, NSM Kurssenter.