- Det er vært en overveldende respons på dette kurstilbudet nå i oktober. Det er veldig gledelig at så mange nå har fokus på sikkerhet og søker å øke egen kompetanse, sier Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). 

Over 32.000 har påbegynt kurset i løpet av oktober måned. Spesielt den siste helgen i oktober var det et høyt antall kursdeltakere som jobbet seg gjennom det tre timers lange kurset. For å sikre at flest mulig får mulighet til å fullføre kurset, har NSM utvidet fristen for dem som allerede har registrert seg og påbegynt kurset til utgangen av søndag 6. november.

Høy relevans

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er relevante for alle norske virksomheter. Dette er grunnleggende sikkerhetstiltak NSM mener er nyttige for både offentlige og private aktører.

Et av formålene med å gjøre kurset gratis under nasjonal sikkerhetsmåned, var å få enda flere i virksomhetene til bygge kompetanse, fra sikkerhetsansvarlige til ledere og ansatte. 

- Alle virksomheter trenger cyberberedskap, uavhengig av størrelse. Cyberberedskap er å bygge robusthet i de digitale systemene dere bruker, som gjør at de kan stå imot forsøk på angrep. Vi ser at mange sikkerhetsutfordringer oppdages tilfeldigvis. Derfor må cyberberedskap være godt forankret i hele virksomheten, sier Nystrøm. 

Bred målgruppe

Antallet kursbevis som florerer på LinkedIn viser at kurset fra truffet bredt, fra toppsjefer, ledere og ansatte i virksomheter innenfor olje og kraft, teknologi- og IT-selskaper, forsvaret, byggebransjen og i en rekke kommuner for å nevne noen. Flere universiteter og høyskoler valgte å gjøre kurset tilgjengelig for studentene sine. 

NSM-direktøren er glad over å se at tilbudet har nådd ut i hele landet og til en rekke målgrupper.

- Erfaringer viser hvor ulikt cyberangrep rammer. Alle sektorer og alle bedrifter er mål for slik aktivitet, men forebyggende sikkerhetsarbeid reduserer digital risiko. Sikkerhet er et ledelsesansvar, og det er gledelig å se at mange ledere også har tatt kurset, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm.

FAKTA: Kurs i grunnprinsipper i IKT-sikkerhet

  •  Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet var gratis tilgjengelig fra nsm.no fra 1. til 31. oktober 2022. Etter nasjonal sikkerhetsmåned er kurset tilgjengelig i NSMs kurssenter mot kursavgift. 
  • Kurset er relevant for en bred målgruppe, fra ledere og sikkerhetsansvarlige til ansatte. 
  • Grunnprinsippene kurset omhandler, er basert på erfaring i NSM, internasjonale rammeverk og innspill fra nettopp norske virksomheter.  
  • NSMs kurssenter tilbyr en rekke e-lærings- og klasseromskurs innenfor forebyggende sikkerhet. Se oversikt over kursene på nsm.no/shop (nsm.muniolms.com).