Last ned Risiko 2021 her (PDF, 1MB).

Norge står overfor et komplekst risikobilde der fremmede stater og andre aktører ved hjelp av et bredt utvalg virkemidler forsøker å utnytte sårbarheter i funksjoner, virksomheter og systemer.

NSM vurderer de viktigste utviklingstrekkene i risikobildet å være følgende:

  1. Det digitale risikobildet er skjerpet
  2. Tydeligere risiko knyttet til sammensatte trusler
  3. Covid-19-pandemien har forsterket det eksisterende risikobildet

Disse tre faktorene henger nært sammen og reflekterer endringer i både sårbarhets- og trusselbildet og utviklingen i verdier av nasjonal betydning. Rask digitalisering endrer og skaper nye samfunnsverdier. De lange, digitale verdikjedene som dannes for å understøtte tjenester og funksjoner i samfunnet, medfører samtidig nye sårbarheter og avhengigheter trusselaktører kan utnytte. Dette resulterer i et skjerpet digitalt risikobilde.

Last ned Risiko 2021 her (PDF, 1MB).