- Vi har gjort undersøkelser over flere dager, ved bruk av forskjellige metoder og tekniske verktøy. Vår hovedkonklusjon er at det er sannsynlig at funnene Aftenposten har gjort gjennom sine undersøkelser er reelle, sier direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen.

NSM bruker betegnelsen sannsynlig, da det ikke er mulig å trekke absolutte konklusjoner, blant annet på grunn av undersøkelsenes ulikhet i tid og omfang. NSM kommer ikke til å kommentere enkeltfunn eller detaljer i undersøkelsene.

- Digitale nett er sårbare. Vi må være bevisste på at avlytting kan skje, og ha et bevisst forhold til hva vi kommuniserer, sier Nilsen.

NSMs oppdrag er å beskytte informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsgradert informasjon skal behandles på godkjente systemer, eller særskilte krypterte mobiltelefoner. Slike sikkerhetsgraderte telefonløsninger eksisterer for ulike sikkerhetsnivå, og er blant annet i bruk i forvaltningen.