Konferansen skulle vært avholdt 25. og 26. mars på Oslo kongressenter.

Etter en risikovurdering har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurdert det slik at vi ved å avlyse konferansen bidrar til å begrense smitten av viruset i Norge. Konferansen ville samlet mer enn 850 deltakere innenfor sikkerhetsfagene, fra både offentlig og privat sektor.

- Det er selvfølgelig trist å måtte avlyse årets viktigste sikkerhetsarrangement, men avlysningen er først og fremst et tiltak for at færrest mulig skal bli smittet. Vi har vurdert andre alternativer, som å utsette, men med tanke på at smittesituasjonen på nåværende tidspunkt er økende, mener vi at det er riktig å avlyse konferansen, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Konferanseavgiften blir refundert til deltakerne.