Sikkerhetskonferansen er har vært, og er, landets viktigste arrangement innenfor forebyggende sikkerhet. Tradisjonen tro er programmet spekket med innlegg, samtaler og debatter, både fra NSM-ansatte og eksterne deltakere. 

Konferansens hovedspor går direkte klokken 09.00, torsdag 11. mars. Vi får besøk av sjefene for Etterretningstjenesten og PST, som sammen med fungerende sjef NSM snakker om sikkerhetstilstanden i Norge. Vi ser på utfordringer innenfor digital sikkerhet og innsideproblematikk, lange verdikjeder og internasjonale forhold. Det hele avsluttes med Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt, som snakker om sikkerhet i et globalt perspektiv, i "den nye oredans tid". 

I tillegg til direktesendingen går årets program også dypere i fagmaterien i ulike spor; verdikjeder og avhengigheter, sammensatte trusler, og hendelseshåndtering. Disse er tilgjengelig "on demand", og blir liggende tilgjengelig i etterkant.

Sikkerhetskonferansen 2021 er gratis, men vi ønsker at alle som vil delta, registrerer seg (lenken leder til tredjepartsleverandør Tappin). Innloggingsinformasjon kommer på epost/SMS dagen før konferansen. 

Her finner du mer informasjon om konferansen, program og foredragsholdere.