Sikkerhetskonferansen er landets viktigste arrangement innenfor forebyggende sikkerhet, men sjeldent har en konferanse om sikkerhet vært mer aktuell enn akkurat nå. Situasjonen i Europa vil naturligvis sette sitt preg på programmet.

Se hele konferansen her.

I motsetning til nyhetssendinger vi ser hele tiden, vil vi ta et skritt tilbake og konsentrere oss om «alt vi ikke ser» - mer presist forhold og prosesser som preger sikkerhetstilstanden i verden, Norge og virksomhetene våre.

Årets konferanse er både gratis og digital, og i programmet belyses NSMs fagområder med foredragsholdere og innledere fra inn og utland.

Dersom du er forhåndspåmeldt, skal du ha mottatt en lenke fra ARKON med instruksjoner om hvordan du kan følge konferansen. Du må ikke være påmeldt for å følge konferansen.

Konferansen går direkte fra Oslo kongressenter klokken 09.00, onsdag 30. mars. På scenen kommer tidligere sjef GCHQ, Sir David Omand, med et foredrag om å forutse kriser og hvordan myndighetene håndterer dem.

Det blir flere samtaler, blant annet mellom Etterretningstjenesten, PST, og NSM, som snakker om sikkerhetstilstanden i Norge sett i lys av den internasjonale situasjonen. Vi ser på utfordringer innenfor digital sikkerhet og innsideproblematikk i akademia, lange verdikjeder og avhengigheter, og ikke minst andre forhold som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser, som økonomiske virkemidler og ny teknologi.

Her finner du mer informasjon om konferansen, program og foredragsholdere.

Opptak gjøres tilgjengelig på nsm.no i etterkant av konferansen.