- Det siste året har vært uforutsigbart, uvirkelig – og det har vist at det utenkelige faktisk kan skje. Droner, spionanklager, mulige sabotasjeforsøk utenfor våre farvann og krig i Ukraina. Det er et tidsskille. Vi kan ikke planlegge for en hendelse, vi må planlegge for et verste fall-scenario. Krisen kan ramme i morgen, sier Sofie Nystrøm, direktør i NSM i forkant av konferansen.

Reell risiko

Årets sikkerhetskonferanse trekker opp en rekke aktuelle sikkerhetsutfordringer. I Norge anno 2023 er risikoen for påvirkning, for utro tjenere og innsidere og ikke minst bruken av økonomiske virkemidler reell. Bare i 2022 opplevde Norge nær 50 saker om sikkerhetstruende oppkjøp. Om lag to tredjedeler har tilknytning til Russland og Kina. 

- Fremmede aktører investerer og kjøper seg inn i norske virksomheter og eiendom for å få sensitiv informasjon og skaffe seg strategisk viktig teknologi. Denne risikoen må vi kjenne til. Beslutningen og gevinsten av denne typen transaksjoner er ofte lokal, men kostnaden er nasjonal, advarer Nystrøm. 

Fakta: Sikkerhetskonferansen 2023 

Sikkerhetskonferansen er den største møteplassen for alle som har interesse for eller jobber med forebyggende sikkerhet i Norge. Nærmere 900 personer er ventet til konferansen, som går over to dager. Det er mulig å følge konferansen direkte på nsm.no begge dager. For fullt program, se nsm.no/sikkerhetskonferansen