Sikkerhetskonferansen er Norges største faglige møteplass for alle som jobber med, forsker på, utdanner seg, brenner for, eller har ansvar eller interesse innen sikkerhet. I fjor var det deltakerrekord med over 900 i salen. 

Meld deg på i dag: Påmelding til Sikkerhetskonferansen 2024 

Siden sist konferanse har verden dessverre ikke blitt sikrere eller mer forutsigbar. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er skjerpet. Å sikre nasjonale verdier blir stadig mer komplekst. Krig og konflikter internasjonalt krever mer av oss. Uforutsigbare tider krever høyere beredskap på alle områder. Likevel er det eksempelvis vanlige sårbarheter som går igjen i norske IKT-systemer. Samtidig blir det vanskeligere å skille mellom hva som er sant og usant med utvikling innenfor kunstig intelligens og store språkmodeller. Sikkerhetskonferansen 2024 deler erfaringer og frampek for tiden framover. 

Sikkerhetskonferansen er NSMs årlige konferanse for å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot sabotasje, spionasje, terror og sammensatte trusler. Todagers konferansen byr på en rekke foredrag og samtaler om nye sikkerhetsutfordringer, praktisk beredskap og innovative løsninger. Dette er den største møteplassen for alle som har interesse for eller jobber med forebyggende sikkerhet i Norge. Programmet kommer på nsm.no/sikkerhetskonferansen

Aktuelle temaer er situasjonsforståelse, risikohåndtering, kunstig intelligens, personellsikkerhet, cybersikkerhet, offentlig/privat samarbeid, krypto, teknisk sikkerhet og påvirkning for å nevne noe. 

Alt om årets konferanse: nsm.no/sikkerhetskonferansen