Nasjonale verdier er fortsatt utsatt for en betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror, i følge Rapport om sikkerhetstilstanden fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Truslene mot norske datasystemer øker. I 2013 håndterte Nasjonal sikkerhetsmyndighet 50 alvorlige infiltrasjonsforsøk. Ved flere tilfeller kan angriperne ha vært inne i datasystemene over flere år.

- Det er for mange sårbarheter i norske virksomheter. Det er den enkelte virksomhet som må ta ansvaret for dette. Ledelsen må sørge for å sette dette temaet på dagsordenen. Det viktigste er å foreta en skikkelig risikovurdering, sier direktør Kjetil Nilsen.

Objektsikkerhet har i rapporteringsperioden vært et særskilt satsningsområde for NSM. Arbeidet med å identifisere skjermingsverdige objekter som må sikres spesielt mot sabotasje og terror har trolig bidratt til å styrke sikkerheten i flere virksomheter. Men det er en risiko for at objekter er klassifisert feil, og at det ikke er iverksatt nødvendige sikringstiltak.

Denne siden mangler lenke til rapport 2013.