NSM fører kontroll med fotografering og filming fra luften for å skjerme detaljer ved militære og andre forbudsområder, og vedlikeholder oversikten over forbudsområdene i denne kartløsningen.

Nå har vi laget en veiviser som vil gjøre det enklere for personer som skal fotografere fra luften å forstå hvilke regler som gjelder for dem dem.

Veiviseren kan du ta ved å gå inn på nsm.no/veiviser-luft