Ved å følge NSMs grunnprinsipper vil du ha et godt utgangspunkt for sikkerheten i virksomheten din. NSM har utarbeidet grunnprinsipper for fagområdene IKT-sikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og sikkerhetsstyring.

Du finner alle på denne siden.