I tillegg til NSM deles prisen ut til FSH/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, CST og NORMA CYBER.

De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes, skriver Sønstebyfondet, som står bak prisen, i en pressemelding

- De siste årene har både antallet og omfanget av digitale angrep økt, og bare i 2020 var vi vitne til viktige institusjoner som Stortinget og store norske selskaper som Hurtigruten ble utsatt for cyberangrep. I Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM jobber vi med å oppdage og håndtere dataangrep hver eneste dag, men vi er helt avhengige av et godt og bredt samarbeid. Derfor er vi svært glade for å dele denne prisen med en rekke aktører, sier Hoff.

Pandemien påvirker digital sikkerhet
Også koronapandemien har påvirket arbeidet med digital sikkerhet. Da pandemien traff Norge og resten av verden for fullt i mars, ble mange virksomheter «hastedigitalisert», nærmest over natten. Dette har gitt oss mange nye muligheter, men også et nytt sett med utfordringer.

- Vi registrerer en økning i antall angrep og en økning i kompleksiteten til de mest alvorlige angrepene. Det er ingen tvil om at de som truer Norge, enten de er på jakt etter statshemmeligheter, politisk makt, eller våre ressurser, forsøker å nå flere av sine mål med digitale virkemidler. Det er en virkelighet vi alle må ta inn over oss, sier Hoff.

Tidligere priser har gått til Per Edgar Kokkvold, Kristin Solberg, Deeya Kahn, Trond Bakkevig, Norske INTOPS-veteraner, Elizabeth Hoff, William Nygård d.y, og Kristian Bergsund.