Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) stiller strenge krav til selskaper som ønsker å bli en del av kvalitetsordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk kan håndtere en hendelse, men må også tilfredsstille definerte krav innenfor ni ulike områder. Dette omfatter blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering. Sopra Steria tilfredsstiller disse kravene på en god måte.

- Antallet cyberangrep mot norske virksomheter er økende, og private selskaper som driver med hendelseshåndtering er en viktig brikke for å sikre norske verdier. Med Sopra Steria med på laget, har vi nå fem meget gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester, og bekrefter at ordningen er både relevant og etterspurt, sier avdelingsdirektør Bente Hoff ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM.

En av landets største sikkerhetsleverandører
Sopra Steria er Norges største konsulentselskap innen digitalisering, og har blant levert tjenester til det norske Forsvaret og Politiet i en årrekke. Selskapet har mer enn 2200 ansatte i Norge. Jørgen Rørvik, Director of Cyber Security i Sopra Steria, sier de er svært glade for å bli en del av NSMs kvalitetsordning. 

- Det er en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen sikkerhet, og ikke minst et kvalitetsstempel fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sier han og fortsetter: 

- Vi er til nå 150 personer som jobber dedikert med sikkerhet, og er en av landets største sikkerhetsleverandører som leverer til samfunnskritiske virksomheter i både offentlig og privat sektor. Å bli en del av denne kvalitetsordningen er et naturlig neste steg i vår svært viktige satsning på sikkerhet. 

Sopra Steria inngår i NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering frem til september 2023.