Både PHS og NSM har sterke fagmiljøer som er av avgjørende betydning for sikkerhetsarbeidet i Norge, og forståelsen av et risikobilde i stadig utvikling. I tråd med behovet for samarbeid og gjensidig situasjonsforståelse inngår PHS og NSM en avtale som sikrer utveksling av fagressurser og deling av spisskompetanse mellom disse.

NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT sikkerhet. NSM er nasjonal varslings- og koordineringsinstans fro alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. 

Intensjonen er at fagressurser og opplæringsplasser skal deles gjennom et formelt samarbeid. Dette styrker begge virksomhetenes kunnskapsnivå, og samarbeidet vil gi positive effekter både for PHS og NSM isolert sett, og samfunnets felles sikkerhetskompetanse og motstandsdyktighet.

PHS vektlegger kunnskap for et tryggere samfunn. Høgskolen har bachelorutdanning, forskning, masterutdanninger -  og etter- og videreutdanninger. Inkludert studier for etterforskning, også i det digitale rom.

NSM er svært fornøyd med at dette samarbeidet er på plass, og ser frem til å lære av hverandres spisskompetanse, slik at vi sammen kan bidra enda sterkere til Norges beredskap mot uønskede hendelser, sier direktør Kjetil Nilsen.

Han får følge av assisterende rektor Tor Tanke Holm ved høgskolen.

NSM har fagekspertise som vi trenger i politiutdanningene, og vi ser frem til å få dypere innsikt, særlig innen stadig økende utfordringer og sårbarheter i det digitale domenet.

Avtalen trer i kraft umiddelbart, og vil følges opp med jevnlige møter og evalueringer. 

Mer om ambisjonene for samarbeidet.