Hvordan forebygge mot terrorhandlinger? En veiledning i sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjenesten gir råd om hvordan man kan øke sikkerhetsnivået. Fokus for veiledningen er tidsbegrensede forebyggende sikkerhets- og beredskapstiltak.

De viktigste sikkerhetsrådene fra veiledningen er:

  1. Gjennomfør en risikovurdering for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, hvilke sårbarheter som kan utnyttes og hvilke trusler virksomheten kan være utsatt for.
  2. Sørg for god grunnsikring. Installer fysiske tiltak i bygningen slik som låser, alarmer, kameraovervåkning, ekstra belysning ute og inne m.m.
  3. Sørg for at virksomheten har en sikkerhetsansvarlig og at de ansatte er kjent med sikkerhetsrutiner, evakueringsplaner og er årvåkne overfor aktuelle trusler.
  4. Sørg for god adgangskontroll og kontroll med post og varer. Vurder om det er nødvendig å ha eget postmottak med relevant utstyr.
  5. Sørg for at det er god orden og ryddig i bygg og nærliggende områder. Hold publikumsområder og omgivelser ryddige og godt opplyst, fjern unødvendige møbler og søppeldunker mv.
  6. Ha færrest mulige adgangspunkter til bygningen og sørg for at ansatte, besøkende og kjøretøy har adgangstegn. Hvis det er mulig, bør ikke uautoriserte kjøretøy parkeres i eller i nærheten av bygningen.
  7. Vurder hvordan virksomheten best kan beskytte sensitiv informasjon og hvilke IKT -sikkerhetstiltak som er nødvendige.
  8. Lag et beredskapssystem for virksomheten med forberedte tiltak som kan iverksettes ved endringer i risikobildet eller dersom det skjer en hendelse.
  9. Gjennomfør øvelser for å teste planene. Tenk gjennom og ha en plan for å opprettholde virksomhetens funksjon dersom bygningen og IKT -systemene er utilgjengelige.
  10. Søk råd og opplysninger hos politiet og andre myndigheter. Etabler gode rutiner for kontakt mellom virksomheten og politi/nødetater.