NSMs veiledninger skal utdype forståelsen av regelverket, inkludert de ulike bestemmelsene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.

De nye veiledningene finner du her.