av Roar Thon

Dette «Sikkerhetskultur» ordet driver meg sånn smått til vanvidd. Det sier jeg som har ordet sikkerhetskultur i min stillingsbeskrivelse. Enda en gang kan jeg lese om at noen etterlyser en sikkerhetskultur.

Sikkerhetskultur er bare et ord, og definisjonene varierer.  Utover de rent akademiske og teoretiske definisjon(ene) er det også noe uenighet om hva det egentlig er. Greit nok.

Men jeg skulle gjerne sett at vi var i stand til å kommunisere en ting om sikkerhetskultur;

Alle organisasjoner HAR en sikkerhetskultur!

Når noen etterlyser sikkerhetskultur eller sier de må få på plass en sikkerhetskultur blir jeg fortsatt forundret og nesten litt lei meg.

Jeg opplever at ordet sikkerhetskultur er blitt et slags moteord innen sikkerhetsbransjen og andre bransjer. Et ord som blir slengt ut som en selvfølge over hvilke tiltak som må på plass. Bruken av ordet sikkerhetskultur beskriver for meg en bransje som er dyktige til å finne nye ord på allerede eksisterende begreper. Ord som dessverre ofte bidrar til at sikkerhet blir noe sært og som beveger seg på siden av organisasjonene de skal sikre. Det at sikkerhetsarbeid er noe som kommer i tillegg og ikke blir sett på som en grunnleggende prosess i alt vi gjør, er for meg et av de største sikkerhetsproblemene som eksisterer.

Sikkerhetskultur er for meg et ord som egentlig beskriver noe annet. Når vi snakker om, og arbeider med sikkerhetskultur, så snakker vi om, og arbeider medorganisasjonskultur. En organisasjonskultur som også innbefatter sikkerhet. Hvorfor skal sikkerhet være noe på siden av?

Om du googler: «Vi må få på plass en organisasjonskultur» så får du 0 treff. Har du en organisasjon så har du også en organisasjonskultur. Hvorvidt den kulturen er god eller ikke, er noe helt annet. Det brukes mye ressurser for å skape gode organisasjonskulturer rundt omkring.

Men når det gjelder sikkerhet så er vi tydeligvis så bakpå at vi ikke engang har sikkerhetskultur. Vi må skaffe det!

Tull!

Alle organisasjoner har en sikkerhetskultur. Det viktige spørsmålet er om den er god eller dårlig. Blir vi enige om det, så kan vi lettere gå videre med å forbedre den kulturen som bør forbedres.