av Lars Strand

Innlegget har tidligere stått på trykk i Finansavisen.

Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Vi har fått en egen digitaliseringsminister som er et tydelig signal på at den pågående digitaliseringen på ingen måte skal stoppe opp. Digitalisering av samfunnet kan sammenlignes med øvrig samfunnsutvikling som strøm, jernbane og vann. Vellykket digitalisering er en viktig driver for innovasjon og for effektivisering av samfunnets tjenester.

Bruk av skytjenester er en tydelig trend og et sentralt ledd i digitaliseringen. Virksomheter tar i dag i bruk skytjenester når de skal fornye eller utvikle sin IKT-infrastruktur og tjenester. Det er ingen tegn på at trenden vil snu med det første. Snarere tvert imot: Det tradisjonelle datarommet vil om noen år kanskje være en saga blott for de fleste virksomheter. Har du ikke en strategi for å ta i bruk skytjenester begynner det å haste.

Bruk av skytjenester er vi i NSM positive til såfremt virksomheten har gjort gode og riktige vurderinger i forkant av beslutningen, og ikke sett seg blinde på lavere kostnader alene. Når det gjelder skytjenester er det to akser vi er bekymret over:

Den første bekymringsaksen er hvorvidt virksomheten selv gjør gode og riktige vurderinger før de velger å tjenesteutsette. Her har vi og andre kommet med gode råd og anbefalinger for hva som bør tenkes på før man velger å tjenesteutsette til skyen. Men selv om alle virksomheter følger våre råd og anbefalinger og gjør de riktige vurderinger, så vil de aller fleste virksomheter kjøpe skytjenester fra en håndfull store utenlandske private selskaper. De aller fleste av disse har ikke installasjoner på norsk jord og må derfor tilby sine tjenester fra utlandet. Dette bringer oss til den andre bekymringsaksen.

Resultatet kommer til å bli at flertallet av IKT-tjenestene til norske offentlige og private selskaper leveres fra utlandet. Vi kan havne i en situasjon hvor disse utenlandske selskapene bærer norske samfunnsfunksjoner. Det snakkes om at de blir «too big to fail». Disse selskapene har blitt så store i kraft av økonomisk styrke og påvirkning at de har blitt en form for nye nasjoner som vi er nødt til å forholde oss til.

Hvilken risiko ønsker vi som samfunn å ta? Dette er en problemstilling vi i NSM nå løfter i våre årlige risiko-rapporter som den helt ferske Helhetlig digital risikobilde som publiseres denne uken.  Kanskje lever vi greit med risikoen. Men vi må ha gjort en god og riktig vurdering av det på lik linje med våre råd og anbefalinger til virksomheter som ønsker å tjenesteutsette.