av Håvard Walla

I NSMs årsrapport 2015 får vi referert fortellingen om når en gruppe norske arkitektstudenter på studietur ved Canary Wharf i London blir bortvist av sikkerhetsvakter. Situasjonen opplevdes som ubehagelig og grunnløs, og de stiller seg spørsmålet «hva skjedde»?

Les NSMs årsrapport for 2014 her

Innen sikkerhet er det en rekke utfordringer knyttet til offentlig versus privat rom, åpenhet og ferdsel, synlig sikkerhet og individuell frihetsoppfattelse. Veldig mange virksomheter er avhengig av publikumskontakt, og fortifikatorisksikkerhet med ulike typer fysiske barrierer er ikke et alternativ. Et virkemiddel for å håndtere risiko kan være sikkerhetsmessig adferdsprofilering, også kalt «profiling» på engelsk.

Individuell kontroll

Adferdsprofilering er et kontroversielt sikkerhetstiltak, da det går på individuell fremfor tilfeldig kontroll. Det er med andre ord på ingen måte «demokratisk», men bestemt etter visse kriterier. Adferdsprofilering har blant annet blitt beskyldt for å være fordomsbasert, unøyaktig og underhendig.

Når offentlige rom privatiseres, endres også forutsetningene for sikring. Det er ikke alltid selv enkle barrierer kan brukes som sikringstiltak, til tross for et sikringsbehov. Da må man tenke alternativt. Det er for eksempel fri ferdsel på et kjøpesenter, men besøkende kan like fullt bortvises ved uakseptabel oppførsel. Dersom man råder over et privat område regulert til offentlig bruk, har eier også mulighet til å bortvise.

Avvikende oppførsel

Mange virksomheter prøver å forebygge uønskede hendelser før de finner sted ved å benytte adferdsprofilering. Dette gjør de ved å se på avvikende oppførsel, slik som eksempelvis kroppsspråk og bevegelsesmønster. Dersom det er gjort på riktig måte, skal adferdsprofilering eliminere og redusere falske alarmer og tilfeldige bortvisningsgrunner, såkalte falske positive.

Kjøpesenteret Mall of America i Minnesota USA er et av verdens største. Med 42 millioner besøkende hvert år, har de sine utfordringer med mulige trusselaktører innen kriminalitet og terrorisme. Senteret har valgt å benytte adferdsprofilering som et av flere sikringstiltak. Her følger spesialister med på overvåkningskameraer etter avvikende oppførsel hos kundene. Er du ute etter å stjele eller på rekognosering, avviker din oppførsel seg fra vanlige kunder. Ved mistanke, kan man enkelt sende en uniformert vekter forbi og se hva som skjer. Styrkes mistanken, sendes enten uniformerte eller sivile vakter for å stille kontrollspørsmål til personen det gjelder. Mall of America gjennomfører 1400 slike intervjuer med kunder årlig. Det betyr at sjansen for å bli plukket ut til intervju er 0,00003 %. Av disse er opp mot 90 % «falsk alarm», men bare det å bli stilt spørsmålene ‘hva’ og ‘hvorfor’ kan avverge planleggingen av mange uønskede hendelser.

Rutinemessige spørsmål

Etter 9/11-angrepene i USA ble det mye fokus på svakheter i etterretningsarbeidet. I en canadisk gjennomgang hadde man en annen tilnærming: Hva har vært suksesskriteriene der terrorhandlinger har blitt avslørt i forkant. Gjennomgangen viste at den viktigste faktoren var at operativt personell («første linje») i politiet, grensekontrollen og vaktfunksjoner med trening i adferdsprofilering hadde fattet mistanke. Mistanken ble ofte vekket av hvordan den kontrollerte personen svarte på helt rutinemessige spørsmål, som igjen ledet til nærmere undersøkelser og til slutt anholdelse.

Det er viktig å huske på at suksesskriteriet til adferdsprofilering ligger i gjennomføringen. En vekter med dagskurs i adferdsprofilering er ingen ekspert. Ved Mall of America brukes et tre måneders opplæringsprogram som gir spesialister oppgaven med å gjennomføre adferdsprofilering, med en praksisperiode på opptil ett år. Her som andre steder kreves erfaring for å bli dyktig.

Canary Wharf, London

Canary Wharf ble på 1980-tallet utviklet fra å være en av verdens travleste havner, til å bli et finanssentrum for en rekke internasjonale selskap.

Canary Wharf ble utviklet gjennom private investorer, og er privat område regulert til offentlig ferdsel. De har sin egen vektertjeneste som overvåker området.