av Roar Thon

Innlegget er tidligere publisert i Drammens Tidende

En av de største utfordringene når det gjelder digital sikkerhet er å forstå at verden ikke er som før.

Stadig flere nordmenn og norske bedrifter blir utsatt for digital kriminalitet i en eller annen form. Den enkeltes evne til å sikre sine verdier på en god måte viser seg ofte ikke til å være god nok. Det finnes mange årsaker til dette. En av dem er vår evne til å tilpasse oss en digital virkelighet som utfordrer oss på helt andre måter enn tidligere.

I min jobb, som i stor grad handler om å spre kunnskap om digitale trusler og risiko, møter jeg mange mennesker som i stadig større grad er interessert i sikkerhet, datakriminalitet og personvern. Det trengs mer kunnskap og informasjon om dette på alle nivåer i samfunnet, så den økte interessen er gledelig. Men sjelden blir jeg mer fortvilet når jeg får spørsmålet,«kan dette skje i Drammen også?».

 

Kan skje i Drammen

Noen ganger har jeg lyst til svare ironisk; «Selvsagt ikke, Drammen har jo ingenting av interesse eller noe av verdi», men jeg greier å holde det tilbake. Bak spørsmålet om det kan skje i Drammen, skjuler det seg en måte å tenke på som dessverre er litt gammeldags. For selvsagt kan dette skje i Drammen. Det skjer i Drammen og alle andre plasser hver eneste dag. Vi må bli bedre på å forstå at verden har endret seg drastisk i takt med bruken av digitale løsninger.

Der hvor man tidligere måtte være fysisk til stede på Grønland om man ønsket å stjele noe fra papirfabrikkene langs elvebredden, kan en svindler nå sitte foran en PC i Sør-Amerika og stjele betydelige verdier fra en drammensbedrift eller en drammenser, uten noensinne å ha vært i Drammen. Det er ikke engang sikkert at svindleren vet at Drammen eksisterer.

Et digitalt mål i verden

Har du et brukernavn og passord er du et digitalt mål for alle dårlige krefter i verden. Til tross for at vi hører om svindelforsøk, leser om dem, forstår vi ikke helt at vi selv kan bli utsatt for det før det er for sent. Etter et større digitalt tyveri nå nylig, uttalte en som har tapt penger at han trodde det var sikkert fordi tjenesten han brukte var i Norge.

Bak en slik uttalelse avsløres en betydelig mangel på kunnskap om hvordan den digitale verden dessverre fungerer. Vi føler kanskje at vi bor i Kardemomme by, men det er viktig å forstå at vi ikke lever i en Kardemomme verden.

Digitale løsninger har gjort verden betydelig mindre. Teknologien gir oss fantastiske muligheter til å kommunisere med andre mennesker over hele verden. Det åpner også for muligheten for at andre bruker digitale løsninger til ting vi gjerne skulle vært foruten.

Så selvsagt kan det skje i Drammen. Det har med høy sannsynlighet allerede skjedd en rekke forsøk på digital svindel i Drammen, mens du har lest så langt i denne teksten.

Nordmenn på verdenstoppen

Nordmenn ligger på verdenstoppen i å bli svindlet pr. e-post, og det er en rekke ting den enkelte kan gjøre for å beskytte seg selv bedre. Men det krever også en endring i hvordan vi bør tenke. Selv om vår «gammeldagse» måte å forstå den nye digitale verden bidrar til at vi ofte blir lurt, så kan en gammeldags tankegang også brukes til å gi oss bedre beskyttelse mot å bli lurt på nett.

Tenk på digitale henvendelser som SMS, e-post og andre meldinger som noe som skjer i din fysiske verden. Istedenfor en SMS, så ringer det på døren din og der står det en person du aldri har møtt som sier han er fra banken din. Personen ønsker å få vite kontonummer, personnummer, passord og koder m.m. Hadde du virkelig gitt fra deg dette til en fremmed som ringte på hjemme hos deg? De fleste av oss hadde nok i mindre grad latt oss lure i en slik situasjon.

Så gjør digitale situasjoner om til analoge situasjoner og bli en litt mer kritisk mottaker til det du mottar digitalt. Ting som er for gode til å være sant, er som regel det. Også i Drammen.