av Roar Thon

Om du skulle besøke oss i Nasjonal sikkerhetsmyndighet får du ikke lov til å ta med deg mobiltelefonen lenger inn enn resepsjonen. Den må legges i låsbare skap og blir der til du forlater bygget. Som ansatt får jeg med meg min mobil, men det finnes soner, møterom og møter generelt hvor også jeg må legge fra meg både klokke og smarttelefon. Smart ikke sant? Det reduserer i hvert fall risikoen for at noen er i stand til å overvåke samtaler som vi ønsker å beskytte.  Positivt for miljøet under møter er det også.

Vi er ikke de eneste i statsforvaltningen som praktiserer slike regler og flere private virksomheter ser også ut til å følge en slik praksis i større grad enn tidligere. Du kan lese mer om sikring av møterom her.

Men nå skal dette skje i en størrelse som vi ikke har sett maken til i Norge. Denne uken starter øvelse Joint Viking. Rundt 8000 menn og kvinner deltar på vinterøvelsen i Finnmark og den største avdelingen av dem alle Brigade Nord skal delta uten mobiltelefon.  Forsvarets Forum rapporterte 2 februar at brigadesjefen har besluttet at ingen skal ha med seg mobiltelefon på øvelse Joint Viking. 

«Vi gjør det fordi vi øver oss på krig. Da er helt klart mobiltelefonen en risikofaktor» sier Hærens talsmann Ole Johan Skogmo til Forsvarets Forum.

En reell risikofaktor

Det er vanskelig å være uenig. I 2017 er mobiltelefoner en reell risikofaktor i militær sammenheng. En tett klynge med mobiltelefonsignaler i et eller så øde område vil være en god indikasjon på hvor militære enheter kan befinne seg. En motstander som på forhånd har forberedt seg godt vil også være i stand til å identifisere hvilken avdeling og enhet det er snakk om.  Bare varmesignalene fra en eller flere mobiltelefoner kan bety sikkerhetsrisiko i militær forstand.

Å legge fra seg mobiltelefonene betyr selvsagt ikke at enhetene blir uten kommunikasjon. Brigaden uttaler at militært kommunikasjonsutstyr er det som skal benyttes under øvelsen og de har etablert kommunikasjonslinjer mellom soldatene og pårørende, mens øvelsen pågår. Det er også viktig å presisere at det er privateide mobiler som ikke skal tas med. Tjenestetelefoner blir fortsatt med på øvelsen.

Evnen til å kommunisere er sentralt i militære operasjoner. Kanskje kan noen hevde at ved å fjerne mobiltelefoner reduseres evnen til kommunikasjon. Det er mulig å se det slik, men begrepet «train as you fight» er også noe flere burde vurdere å se nærmere på. Spørsmålet om vi vil ha et fungerende mobilnett i et Norge som er under militært angrep, er i høyeste grad relevant å stille. Det er fornuftig å trene som om vi ikke kommer til å ha det. Alt annet vil være å lure seg selv.

Loose Lips - Sink Ships

Because somebody talkedSer vi bort i fra det rent tekniske aspektet ved mobiltelefoner er vår moderne delingskultur en betydelig risikofaktor for militære enheter. De gamle plakatene fra andre verdenskrig er etter min mening like relevante i dag. Risikoen og spredningseffekten ved at noen fanger opp informasjon av militær verdi er betydelig høyere i dag.

Bilder, video, tekst, lyd/samtaler kombinert med geolokasjon med fullt navn og nummer på avsender er en ren godtebutikk for militære etterretningsoffiserer.

Militært personell opplever at de - som mange andre, blir kontaktet gjennom sosiale medier av folk de aldri har møtt.  Årsakene til dette kan være mange, men enkelte episoder fremstår som betydelig målrettet.

Dette er en billig måte å skaffe seg informasjon når den enkelte kommuniserer om forhold som i verste fall er sikkerhetsgradert informasjon av militær karakter.

Dersom militært personell har en kultur hvor de deler alt med alle til enhver tid uten tanke på konsekvenser, er dette en kultur som vil kreve en rask endring dersom vi går fra fred, til krise, til krig.

Dårlig informasjonssikkerhet i fredstid kan indirekte føre til tap av menneskeliv.

Dårlig informasjonssikkerhet i krise og krig fører direkte til tap menneskeliv.

Derfor skal Brigade Nord har ros for sin beslutning om å legge igjen mobiltelefonene hjemme.

Det er smart!