av Roar Thon

Noe som til stadighet forundrer meg i møte med andre mennesker er hvor mange som fortsatt er overrasket over at det er mulig å «hacke» teknologien de selv bruker.

En årsak er kanskje at vi ikke forstår hvor mange som faktisk er villige til å gjøre negative ting mot oss - dersom de har mulighet til det. Den enkeltes forståelsen av sitt eget personlige digitale trussel- og risikobilde er i beste fall svært mangelfullt, om ikke totalt fraværende. Men det er et eget innlegg i seg selv.

Men fortsatt blir jeg overrasket over hvor mange som ikke forstår noe jeg selv ser på som veldig logisk – Om du kan, kan andre. I løpet av en normal uke møter jeg og kommuniserer med mange mennesker om sikkerhet. Jeg snakker om digitale trusler, risiko og tiltak den enkelte selv kan gjøre for å sikre seg bedre. Et av de spørsmålene som er en gjenganger er «Men hvordan er det mulig at de (f.eks kriminelle) kan gjøre dette?» Det første svaret mitt er ofte – «Fordi de kan. Fordi det er mulig» Men mitt andre svar er overskriften på dette blogginnlegget - Om du kan, kan andre!

Det jeg forsøker å få frem med å svare slik, er et forsøk på å skape en bedre forståelse for at flere rent bokstavelig forstår at det de kan gjøre, kan andre gjøre. Med andre ord. Om du kan styre lyspærene i huset ditt via mobiltelefonen, så kan andre gjøre det samme. Ikke bare i sitt hus, men i ditt!

Risikoen for at det skjer er noe helt annet. Men poenget mitt er å skape en grunnleggende forståelse for at dette er rent teknologisk og teoretisk/praktisk mulig å gjøre. Kan du flytte penger fra din konto A til en annens konto B ved bruk av teknologi, så kan andre flytte penger fra din konto A til sin konto C. Det er ikke nødvendigvis lett, men mulighet for at det kan skje er tilstede.

Kan du styre og kontrollere strømtilførselen til et større geografisk område i Norge via Internett så eksisterer muligheten for at andre kan gjøre det samme.

Kan jeg snakke inn i en telefon som gjennom trådløse signaler videresender det jeg sier til deg som mottaker, så eksisterer muligheten for at andre også kan lytte til jeg sier til deg og det du sier til meg.

Vi ønsker jo ikke at det skal være slik, men vi bør forstå at det er slik det fungerer. Teknologi som er skapt for å kommunisere gjør jo nettopp det. I det ligger også muligheten for at andre bruker muligheten til å kommunisere og sende de samme kommandoene som vi selv benytter.

At det er mulig betyr jo ikke automatisk at det skjer, men det er her sikkerhet og sikkerhetstiltak kommer inn i bildet. For å redusere muligheten for at slikt skjer er det smart å ha sikkerhetstiltak.

Det er smart å ha sikkerhet innebygd i produktene vi kjøper og bruker. Det er smart at vi selv tenker på sikkerhet før vi ukritisk tar i bruk noe som viser seg å skape problemer for oss på et senere tidspunkt. Det er rett og slett smart å ta utgangspunkt i at det du bruker av teknologi og teknologiske løsninger kanskje ikke er så godt sikret som du trodde.

Vi må slutte med å bli overrasket over at det er mulig. Overrask heller de som forsøker seg med å nekte dem muligheten ved bedre å sikre deg selv og dine verdier.

Hvordan du kan gjøre det? Du er i hvertfall på rett nettsted for å finne mer informasjon om sikkerhet og sikkerhetstiltak.