av Roar Thon

Mandag morgen 28 mai 2018 går startskuddet for noe som vi i Nasjonal sikkerhetsmyndighet er stolte over å bidra til. Da starter en dugnad som vi mener er svært viktig for fremtiden.

På universitetet i Oslo vil lærere fra Stavanger, Haugesund og Ski sitte på skolebenken for å lære mer om cybersikkerhet. I tillegg til mer kunnskap om temaet skal de skal ved ukens slutt ha klart et undervisningsprogram som de selv kan bruke. Hensikten er at lærerne skal gjøres bedre i stand til å lære bort cybersikkerhet til elever på ungdoms- og videregående skoler.

NVE og NTNU CCIS har tatt initiativ til en pilot på cybersikkerhetsopplæring av barn og unge. Bakgrunnen for initiativ kommer fra et seminar i oktober 2017. Her var NVE vertskap for et seminar “What and how can Norway learn from twenty years of building a cyber workforce in the United States: Experiences and Lessons Learned”. Seminaret var arrangert av SINTEFs New Strains of Society- prosjekt og NVE. Fra USA deltok the University of Tulsa, the National Science Foundation, The National Security Agency and John Hopkins University.

Pilotprosjektet går under navnet Cyber Smart og har flere bidragsytere. Vi i NSM er både økonomisk sponsor samtidig som vi stiller med fagkunnskap og lærekrefter. NTNU/CCISFIHNVEUiO/Institutt for informatikk og NorSIS bidrar med ressurser og fagkunnskap utover i uken. Abelia er også en vesentlig støttespiller som må nevnes.

Målsettingen med pilotprosjektet er:

  • Utdanne lærere og elever i IKT-sikkerhet
  • Utvikle og teste et opplæringskonsept i form av en «sommerskole» etter inspirasjon fra amerikanske GenCyber, i første omgang kjøre noen få ukes-lange sommerskoler for barn/ungdom i Norge.
  • Evaluere og lære og bruke erfaring og kunnskap til å utvikle flere kurs og til å gi innspill til framtidige læreplaner i skolen på IKT-sikkerhet

 At kunnskapsnivået må heves innen cybersikkerhet på alle nivåer i samfunnet er noe som flere enn NSM hevder. Lysne utvalget (Digital sårbarhet NOU 2015:13) pekte på behovet for cybersikkerhetskompetanse og NorSIS sine undersøkelser om sikkerhetskultur i samfunnet konkluderer med det samme.

NSM har de siste årene påpekt de samme utfordringene i våre rapporter som f.eks.  Risiko 2018 – og Helhetlig IKT Risikobildet fra 2017.

I tillegg til kompetanseheving er dette også et tiltak som er ment å bidra til at flere elever ser mulighetene som ligger i videre studier innen cybersikkerhet, men også IKT generelt. Norge har allerede mangel på mennesker med denne type kompetansen. Vi håper dette kan bli et viktig bidrag til å løse utfordringene på sikt.

NSM håper inderlig at denne dugnadsinnsatsen blir starten på noe positivt og kanskje mer permanente løsninger innen utdanningssektoren.

Skal vi som samfunn lykkes med digitalisering trenger vi både fagkunnskap, men også digitale borgere som kan bidra til å beskytte seg selv og sine verdier i et moderne teknologisk samfunn.