av Roar Thon

Krisemaksimeringen knyttet til en rekke produkter og løsninger når stadig nye høyder. I hvert fall om man skal dømme etter overskriftene. Mangler vi kunnskap og er skeptisk til teknologi fra før, er det mye å bli skremt over.  

Det er som regel alltid smart å lese mer enn overskrifter før en gjør seg opp en mening, men selv etter å ha lest innholdet i artiklene, er ikke alltid like lett å bli klok på hvor høy risikoen virkelig er, eller om den gjelder akkurat deg.

En nylig sak om sårbarheter i trådløse tastaturer og mus fra en velkjent leverandør ble formidlet på en slik måte at det var vanskelig for de fleste å konkludere med noe annet enn man måtte slutte å bruke utstyret umiddelbart! Med andre ord; «Dra ut denne nå!»  Men for å utnytte sårbarheten måtte noen befinne seg i umiddelbar fysisk nærhet til utstyret akkurat i det øyeblikket musen ble koblet til PC-en. Likevel kunne man fort få det inntrykket at en person i Brasil via internett når som helst kunne overta datamaskinen din via sårbarheten i det trådløse utstyret.

Det er ikke det at slike sårbarheter ikke skal tas på alvor, men de må forståes i et litt mer helhetlig perspektiv.

En russisk app – Den må jo være farlig!

En russisk app er plutselig kjempeskummel og du er nærmest idiot om du har benyttet deg av muligheten til å se hvordan du vil se ut når du blir eldre - sier folk som har brukt Snapchat, Instagram, Facebook i mange år. Hva er forskjellen? Vilkårene som brukerne av den russiske appen har sagt ja til, er særdeles altomfattende for all fremtid. Men har vi lest vilkårene på alle de tjeneste vi frivillig gir fra oss massive mengder med informasjon til hver eneste dag? Svaret er nok nei, men gud så skummel akkurat denne ene appen er akkurat nå. Det er viktig å være skeptisk til apper og tjenester som kanskje ikke er til vår fordel, men det er totalsummen av all informasjon om oss, som bør bekymre mest.

Vår evne til å se de digitale utfordringene i et helhetlig perspektiv er en av de største utfordringer vi har som innbyggere, virksomheter og samfunn. Det er håpløst misbruk av tid, og ressurser om vi ensidig bekymrer oss om at uvedkommende kan komme seg inn via luka høyt oppe på låveveggen, samtidig som vi lar låvedøra stå vid åpen 24/7. Men det er det vi gjør når vårt fokus blir på akkurat den appen, den mobilen eller det tastaturet.  

Løft blikket

Dessverre har vi en tendens til å bekymre oss mer over ting som kanskje ikke er så farlige for akkurat oss, eller med liten grad av mulighet for å ramme oss. Da blir overskrifter og krisemaksimering om enkeltfaktorer ikke til stor hjelp. Enkeltfaktorer er viktige om de sees i en helhet, men vi må evne til å løfte blikket opp fra tasturet og skjermen for å se det større bildet.

Risikovurderinger må basere seg på mest mulig kunnskap om hva som mest sannsynligvis kan skje, hvem som mest sannsynlig kan gjøre det og hva slags konsekvenser det kan få for deg eller virksomheten din dersom det skjer.  Det er ikke en enkel øvelse og det krever i mange situasjoner betydelig kunnskap. Mange av disse vurderingene gjøres for oss av andre, men som enkeltindivider må vi også gjøre noen vurderinger selv. Vi har faktisk et selvstendig ansvar for å sikre vår egen informasjon på best mulig måte. Det er ikke enkelt, men et sted å begynne, er å forstå at noen andre ikke gjør dette for deg automatisk.

Grunnleggende tiltak fungerer

Til syvende og sist er det fortsatt de helt grunnleggende sikkerhetstiltakene som gir best effekt for de fleste av oss. Ta ansvar for deg selv og din digitale sikkerhet. Ikke utsett oppdateringen av mobil, pc og annet utstyr. Tenk gjennom dine egne rutiner for passord. Slå på 2-faktor autentisering der det tilbys. Tenk langsiktig på det du velger å dele/gi fra deg av informasjon.

Men IKKE dra stikkontakten ut av veggen! Bruk teknologien og de fantastiske teknologiske mulighetene som eksisterer med god samvittighet.

Vi kan faktisk ha for mye sikkerhet, men ikke for mye kunnskap om sikkerhet.

Så søk etter kunnskap, les mer enn bare overskrifter og gjør bevisste valg om det du gjør digitalt. Forsøk å ta beslutninger basert på kunnskap – ikke følelser eller frykt.

Sjekk ut mer informasjon om digital sikkerhet: