av Håvard Walla

Vi har lenge visst at bilen kan brukes til å levere en bombe, men sommerens hendelse i Nice viste tydelig og grusomt nok at kjøretøyet også er et våpen i seg selv. Med rette midler er det imidlertid mulig å motvirke en slik sårbarhet.

Innen sikkerhetsmiljøer er det vanlig å dele sårbarheten ved kjøretøytrusler opp i fem kategorier: 

  • Parkerte kjøretøy (eksempelvis bilbomber)
  • Utnyttelse av fysiske svakheter i barrierer (eksempelvis hull i perimetersikringen, henge seg på legitime kjøretøy, tukling med kontrollsystemet)
  • Manipulasjon (eksempelvis å snakke seg inn eller “trojansk hest” i kjøretøy ved å lure inn en trussel under dekke av å være noe annet enn det det er)
  • Penetrasjon (eksempelvis rambukk gjennom en barriere eller mot en menneskemengde)
  • Tvang (eksempelvis trusler mot vaktpersonell til å åpne eller mot en legitim sjåfør som fungerer som ”pakkesel”)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er fagmyndighet på feltet og har laget anbefalinger til blant annet kjøretøysperrer. Britiske standarder er lagt til grunn, heriblant en krasjteststandard, PAS 68, hvor en kjøretøybarriere skal motstå en 7,5 tonns lastebil i opptil 80 km/t. Denne må sees i sammenheng med monteringsstandarden PAS 69. Begge disse standardene er gjenfinnbare i standarden CWA 16221. Dessverre har vi sett at noen enkeltleverandører selger produkter som er «testet til standard», men vi anbefaler som spesifisert leveransekrav at produktet har bestått testen i henhold til standard.

Det er viktig at sikringstiltakene som iverksettes er balanserte og effektive, og ikke mer inngripende enn nødvendig. En vanlig feiloppfatning er at stort og tungt stopper et kjøretøy. Det er dessverre ikke tilfelle. Det finnes etter hvert et rikt antall kjøretøybarrierer med vekt på utforming og flerbruksnytte. Disse finnes både som bevegelige og fastmonterte barrierer, og midlertidige til bruk ved for eksempel arrangement. Slike kjøretøybarrierer er også utformet slik at de består testen PAS 68, og ser ut som eksempelvis parkmøbler eller blomsterkasse. I en del sammenhenger kan barrierer skape et unødig sikringspreg som får konsekvenser for omgivelsene.  Slike forhold må man være oppmerksom på ved planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot trusselen fra kjøretøy.

NSM har bistått i forskningen på området og vært på studiebesøk i andre land. En anbefalt bok om temaet er «The City between Freedom and Security» som snart utgis på Birkhäuser forlag. Boken kan bestilles på nett eller i bokhandel: https://www.degruyter.com/view/product/467003

NSM tilstreber at både konsulenter, produsenter, leverandører og brukere har tilgang til og lik oppfatning av hva som er gode bestillingskrav for sikringstiltak. Vi er tilgjengelige for informasjon og forespørsler ved behov på ulike fagfelt innen sikkerhetsstyring, informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og objektsikkerhet gjennom vår epost [email protected]