Asbjørn Lysgård Lysgård (Styrets leder, Sønstebyfondet), Hanne Tangen Nilsen (Telenor Norge), Bente Hoff (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), generalmajor Inge Kampenes (Cyberforsvaret) og Odin Johannessen (Næringslivets sikkerhetsråd).

Gunnar Sønstebys livsgjerning var av en enestående karakter. Som frihetskjemper og samfunnsbygger la han ned en formidabel innsats for landet i så vel fredstid som krigstid.

Med en ballast av dekorert mot og varm livsvilje, benyttet han enhver anledning til å være et talerør og forkjemper for et demokratisk samfunns grunnleggende verdier.

Hvert år deler Sønstebyfondet ut en pris som ærer de som kjemper videre i hans ånd. I år går prisen til cyberforsvarerne: De som beskytter samfunnet mot vår tids største trusler: desinformasjon, spionasje, sabotasje og fremmedstatlig påvirkning.

Eksemplene fra de siste årene er altfor mange, både i Norge og internasjonalt. I Norge har vi sett angrep som har hatt store konsekvenser for Stortinget, Hydro, Hurtigruten og en rekke andre selskaper og institusjoner. Bare i Telenor Norge har det blitt håndtert og avverget flere tusen digitale angrep i 2020 alene. Det sier noe om det totale omfanget vi som samfunn står ovenfor.

Heldigitalisert over natten

Da pandemien rammet oss for fullt i mars, ble vår kontakt med omverdenen heldigitalisert over natten. Vi møter legen, sjefen, kunder, bestemor, skolen og kommunen digitalt. Vi har aldri vært mer avhengig av trygge digitale tjenester som forvalter vår informasjon, økonomi og kommunikasjonsbehov på en trygg måte. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har registrert en oppsving i antall angrep og en økning i kompleksiteten til de mest alvorlige angrepene. Det er ingen tvil om at de som truer Norge, (trusselaktørene) enten de er på jakt etter statshemmeligheter, politisk makt, eller våre ressurser, forsøker å nå flere av sine mål med digitale virkemidler. Det er en virkelighet vi alle må ta inn over oss.

Det er heldigvis ikke bare mørkt. Norge er et land med ressurser, høy kompetanse og evnen til å stå sammen mot nye trusler. Å håndtere trusselaktørene krever at sivil og militær sektor må jobbe tettere sammen enn noen gang. Trusselaktørene forholder seg ikke til grenser eller lover, men situasjonen er ikke håpløs. Nye samarbeidsmodeller må oppstå, nye tillitsforhold må bygges og sektorprinsippet utfordres.

Vi kan være stolte av å være et av verdens mest digitaliserte folk, og av å kunne benytte en robust og trygg digital grunnmur. Det skal vi fortsette å være. Men der trusselaktørene jobber for å bli best på å misbruke de nye teknologiske mulighetene, må vi sammen utnytte vår teknologi og kompetanse for å gjøre det vanskelig for de som ikke vil oss vel. Sønstebyfondets anerkjennelse er en inspirasjon for oss til å arbeide sammen for at vi som samfunn skal stå imot de nye truslene og forsvare våre demokratiske verdier.

Til alle Norges cyberforsvarere som hver dag kjemper de usynlige kampene. Tusen takk.