Statlige aktører, kontraktører, organiserte kriminelle og svindlere jakter på informasjon og forsøker å utnytte Telenor Norge infrastruktur og tjenester. Tilgang til systemer og fysiske lokaler er blant trusselaktørenes viktigste mål.

Dersom Norge skulle kommet i en krevende situasjon enten på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, ekstremvær eller en energikrise, så vil behovet for digital kommunikasjon som vi kan stole på, være enda viktigere.

Med den situasjonen som nå preger Europa har det aldri vært viktigere at vi som eier og drifter kritisk infrastruktur planlegger for forhold som for bare få uker siden virker helt usannsynlige – men som vi alle nå bekymrer oss for hver eneste dag.

Se innlegget her (lenke til YouTube).