Kremls propagandamaskineri jobber på spreng for å skape en virtuell virkelighet om Ukraina-krigen i det russiske informasjonslandskapet. Krigssensuren har torpedert Russlands siste rest av kritiske medier, og myndighetenes mantra om «den militære spesialoperasjonen» runger i dag som et nærmest ufiltrert, uforstyrret ekko i alle kommunikasjonskanaler. Dette mantraet forkynnes imidlertid ikke bare ovenfra og ned: Det russiske maktapparatet får hjelp fra den horisontale kommunikasjonsdynamikken i brukerstyrte plattformer til å befeste sin fortelling om Ukraina.

En massiv digital gerilja har erklært krig mot «antirussiske fakes», Vestens «folkemord» på russiske medier, og «forrædere» i egen befolkning. Hvordan foregår denne brukerdrevne russiske informasjonskrigen om Ukraina, som i stor grad går under radaren på oss i Vesten?

Se innlegget her (lenke til YouTube).