Årets konferanse kommer på et tidspunkt der vi ikke vet hvordan krigen i Ukraina vil påvirke Norge. Vi er uløselig knyttet sammen, på tvers av nasjoner, interesser og allianser. Det er avgjørende å sikre verdiene våre, og det må gjøres nå. 

Se innlegget her (lenke til YouTube).